OZasih1


Przeprowadzane przez naszą klinikę zabiegi wszycia esperalu są bezpieczne dla zdrowia pacjenta. Staramy się by leczenie zostało jak najlepiej dostosowane do oczekiwań chorego. Na początku lekarz przeprowadza wywiad oraz informuje o wpływie disulfiram, który jest zawarty w esperalu na organizm człowieka. Dodatkowo ustala w porozumieniu z pacjentem wielkość dawki, która zostanie zaaplikowana we wszywce alkoholowej. Sprawdź - wszywka alkoholowa esperal już teraz!

0 Reputation

  • USER STATS
  • Joined: 08/13/21


  • Licenses
  • Suggested Changes