aquaacity (Aqua City Novaland)


Aqua City là dự án khu đô thị sinh thái của Novaland tại Biên Hoà Đồng Nai. Aqua City Novaland hướng tới việc xây dựng một dự án nhà ở phức hợp kiểu mẫu tại Việt Nam. Địa chỉ: Khu đô thị Aqua City, Phường Long Hưng, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Tel: 08 7779 3636 Email: novaonline.vn@gmail.com Website: https://aquaacity.com.vn Hashtag: #aquacity #aquacitydongnai #aquacitydongnai #aquacitybienhoa

0 Reputation

  • USER STATS
  • Joined: 09/08/21


  • Licenses
  • Suggested Changes