lekhacchi


Trang blog lekhacchi.com nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực chiến trong quản trị kinh doanh, quản trị digital marketing, quản trị nhân sự. Dưới góc nhìn của người va vấp nhiều, cả thành công và thất bại. Tôi mong muốn một phần nào mang đến những thông tin có thể hữu ích với bạn. website https://lekhacchi.com/ Email: Chilekhac@gmail.com Đ/c N01C Goldenland, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Hotline 0772333446

0 Reputation

  • USER STATS
  • Joined: 06/05/21


  • Licenses
  • Suggested Changes