listy6046 (Alstrup Hawkins)


<p> Dodatkowo dochody przynoszone przez spraw i odpowiednia chodzące do wspólnego majątku zawsze wchodzą do majątku wspólnego, a przedmiotowa umowa wyłączałaby ta regułę. Podział quoad usum na gruncie prawa rodzinnego bardzo jest założony tylko odnośnie wspólnego mieszkania. Podział korzystania, o

0 Reputation

  • USER STATS
  • Joined: 11/25/21


  • Licenses
  • Suggested Changes