thangvi96 (Thắng Vi)


Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ. Thắng Vi Email:haitacte@gmail.com số điện thoại:0977007352

0 Reputation

  • USER STATS
  • Joined: 05/26/21


  • Licenses
  • Suggested Changes