vuadieuhoa121 (vuadieuhoa121)


Vua Điều Hòa - Đại lý cấp 1 điều hòa Casper và Điều hòa Daikin. Trả góp 0%, thủ tục nhanh gọn. Bảo hành lắp đặt 24 tháng, 1 đổi 1 trong 12 tháng. Website : https://dieuhoanoithat.vn/ Địa chỉ : 93/28/133 Hoàng Văn Thái - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội Google maps : https://goo.gl/maps/5Unv26iq1PKR6yJa9 SĐT : 0869 688 911 - 0888 669 113 Facebook : https://www.facebook.com/Vua-%C4%90i%E1%BB%81u-H%C3%B2a-110101903966120 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPtKjVFe57Ox_aUgwp5ebrg #vuadieuhoa #dieuhoacasper #dieuhoadaikin #dieuhoamulti #dieuhoaamtran #dieuhoaamtrannoionggio

0 Reputation

  • USER STATS
  • Joined: 03/31/21


  • Licenses
  • Suggested Changes